DILD – Dream Induced Lucid Dream

DILD możemy nazwać zbiorem technik, pewną „rodziną” metod, które pomagają nam uzyskać świadomość śnienia. Uświadamianie za ich pomocą odbywa się podczas akcji snu (głownie przy nienaturalnych zdarzeniach czy też charakterystycznych sytuacjach), a więc inaczej niż podczas WILDa, którego również możemy nazwać „ojcem” technik, które pozwalają nam wejść w sen, bez utraty świadomości. Podczas praktyki oneironautyki, będziesz operował właśnie na technikach z tych „dwóch gałęzi”. Czytaj dalej „DILD – Dream Induced Lucid Dream”

WILD – Wake Induced Lucid Dream

WILD jest techniką, która bazuje na przejściu z jawy w stan snu bezpośrednio, bez utraty świadomości. Metoda wydaje się z pozoru prosta, przez co kusi wiele osób, które nie są obyte w temacie. Bez jakiejkolwiek styczności ze stanem świadomego snu, zrozumienia podstawowych mechanik rządzących naszym ciałem i umysłem podczas zasypiania, jak i samego śnienia, może okazać się, że WILD bardzo szybko zniechęci początkującą osobę do tej tematyki.
Czytaj dalej „WILD – Wake Induced Lucid Dream”

WBTB – Wake Back To Bed

WBTB jest jedną z podstawowych technik świadomego śnienia. Znać ją powinien praktycznie każdy oneironauta, który chce podejść do tematu na poważnie.
Metoda cieszy się wysoką skutecznością, przy jednoczesnym znikomym skomplikowaniu. Łącząc ją z innymi czynnościami, które mają nam ułatwić osiągnięcie upragnionego stanu, niezwykle podwyższamy ich skuteczność. Możemy się wręcz pokusić o stwierdzenie, że WBTB nie jest techniką samą w sobie, a raczej „wzmacniaczem” dla Czytaj dalej „WBTB – Wake Back To Bed”